⿹ҤҶ١
⿹ҤҶ١

⿹ҤҶ١ Telecorsa

  ˹ : 1 | 2  [Page 1 of 2]

⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa Andriod 4.4.2 Quad Core 4GB TYA13-A33 (Yellow) 1. TeleCorsa Andriod 4.4.2 Quad Core 4GB TYA13-A33 (Yellow)

Ҥ 1,190 ҷ ҡ 1,590 ҷ (Ѵ֧ 25%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Ҵ˹Ҩ 7 Ǩ CaparativeQuad-Core 1.5Ghz A33кԺѵԡ Android 4.4.2ͧ˹Сͧѧ Product details of TeleCorsa Andriod 4.4.2 Quad Core 4GB TYA13-A33 (Yellow) TeleCorsa Andriod 4.4.2 Quad Core 4GB TYA13-A33 - YellowŨ- кԺѵԡ : Android 4.2- ҿԡ : Mali-400 Mhz- : 512MB DDR3- ˹¤㹢Ҵ (rom) : 4 GB- ͧѺ˹¤¹͡Ẻ : SDHC Micro SD Card- Ҵ˹Ҩ : 7 ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa Andriod 4.4.2 Quad Core 4GB TYA13-A33 (Red) 2. TeleCorsa Andriod 4.4.2 Quad Core 4GB TYA13-A33 (Red)

Ҥ 1,190 ҷ ҡ 1,590 ҷ (Ѵ֧ 25%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Ҵ˹Ҩ 7 Ǩ CaparativeQuad-Core 1.5Ghz A33кԺѵԡ Android 4.4.2ͧ˹Сͧѧ Product details of TeleCorsa Andriod 4.4.2 Quad Core 4GB TYA13-A33 (Red) TeleCorsa Andriod 4.4.2 Quad Core 4GB TYA13-A33 - RedŨ- кԺѵԡ : Android 4.2- ҿԡ : Mali-400 Mhz- : 512MB DDR3- ˹¤㹢Ҵ (rom) : 4 GB- ͧѺ˹¤¹͡Ẻ : SDHC Micro SD Card- Ҵ˹Ҩ : 7 ?TFT ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa Andriod 4.4.2 Quad Core 4GB TYA13-A33 (Pink) 3. TeleCorsa Andriod 4.4.2 Quad Core 4GB TYA13-A33 (Pink)

Ҥ 1,190 ҷ ҡ 1,590 ҷ (Ѵ֧ 25%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Ҵ˹Ҩ 7 Ǩ CaparativeQuad-Core 1.5Ghz A33кԺѵԡ Android 4.4.2ͧ˹Сͧѧ Product details of TeleCorsa Andriod 4.4.2 Quad Core 4GB TYA13-A33 (Pink) TeleCorsa Andriod 4.4.2 Quad Core 4GB TYA13-A33 (Pink)Ũ- кԺѵԡ : Android 4.2- ҿԡ : Mali-400 Mhz- : 512MB DDR3- ˹¤㹢Ҵ (rom) : 4 GB- ͧѺ˹¤¹͡Ẻ : SDHC Micro SD Card- Ҵ˹Ҩ : 7 ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa Andriod 4.4.2 Quad Core 4GB TYA13-A33 (Blue) 4. TeleCorsa Andriod 4.4.2 Quad Core 4GB TYA13-A33 (Blue)

Ҥ 1,190 ҷ ҡ 1,590 ҷ (Ѵ֧ 25%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Ҵ˹Ҩ 7 Ǩ CaparativeQuad-Core 1.5Ghz A33кԺѵԡ Android 4.4.2ͧ˹Сͧѧ Product details of TeleCorsa Andriod 4.4.2 Quad Core 4GB TYA13-A33 (Blue) TeleCorsa Andriod 4.4.2 Quad Core 4GB TYA13-A33 - BlueŨ- кԺѵԡ : Android 4.2- ҿԡ : Mali-400 Mhz- : 512MB DDR3- ˹¤㹢Ҵ (rom) : 4 GB- ͧѺ˹¤¹͡Ẻ : SDHC Micro SD Card- Ҵ˹Ҩ : 7 ?TFT ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa Andriod 4.4.2 Quad Core 4GB TYA13-A33 (Black) 5. TeleCorsa Andriod 4.4.2 Quad Core 4GB TYA13-A33 (Black)

Ҥ 1,190 ҷ ҡ 1,590 ҷ (Ѵ֧ 25%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Ҵ˹Ҩ 7 Ǩ CaparativeQuad-Core 1.5Ghz A33кԺѵԡ Android 4.4.2ͧ˹Сͧѧ Product details of TeleCorsa Andriod 4.4.2 Quad Core 4GB TYA13-A33 (Black) TeleCorsa Andriod 4.4.2 Quad Core 4GB TYA13-A33 - BlackŨ- кԺѵԡ : Android 4.2- ҿԡ : Mali-400 Mhz- : 512MB DDR3- ˹¤㹢Ҵ (rom) : 4 GB- ͧѺ˹¤¹͡Ẻ : SDHC Micro SD Card- Ҵ˹Ҩ : 7 ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ  TY-M5? (Silver) 6. TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ TY-M5? (Silver)

Ҥ 1,788 ҷ ҡ 2,500 ҷ (Ѵ֧ 28%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
512MB DDR3Ҵ˹Ҩ : 7 ʴŷ´ 800x600 ԡ Product details of TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ TY-M5? (Silver) TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ TY-M5? (Silver)سѵ- кԺѵԡ : Android 4.4.2- վ : MTK6572 Mediatek Dual-Core 1.2Ghz+ARM Mali 400MP2 GPU- ҿԡ : Mali-400- : 512MB DDR3- ˹¤㹢Ҵ (rom) : 8 GB- ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ  TY-M5? (Red) 7. TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ TY-M5? (Red)

Ҥ 1,788 ҷ ҡ 2,500 ҷ (Ѵ֧ 28%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
512MB DDR3Ҵ˹Ҩ : 7 ʴŷ´ 800x600 ԡ Product details of TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ TY-M5? (Red) TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ TY-M5? (Red) سѵ- кԺѵԡ : Android 4.4.2- վ : MTK6572 Mediatek Dual-Core 1.2Ghz+ARM Mali 400MP2 GPU- ҿԡ : Mali-400- : 512MB DDR3- ˹¤㹢Ҵ (rom) : 8 GB- ͧѺ˹¤¹͡Ẻ : ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ  TY-M5? (Pink) 8. TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ TY-M5? (Pink)

Ҥ 1,788 ҷ ҡ 2,500 ҷ (Ѵ֧ 28%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
512MB DDR3Ҵ˹Ҩ : 7 ʴŷ´ 800x600 ԡ Product details of TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ TY-M5? (Pink) TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ TY-M5? (Pink)سѵ- кԺѵԡ : Android 4.4.2- վ : MTK6572 Mediatek Dual-Core 1.2Ghz+ARM Mali 400MP2 GPU- ҿԡ : Mali-400- : 512MB DDR3- ˹¤㹢Ҵ (rom) : 8 GB- ͧѺ˹¤¹͡Ẻ ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ  TY-M5? (Green) 9. TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ TY-M5? (Green)

Ҥ 1,788 ҷ ҡ 2,500 ҷ (Ѵ֧ 28%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
512MB DDR3Ҵ˹Ҩ : 7 ʴŷ´ 800x600 ԡ Product details of TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ TY-M5? (Green) TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ TY-M5? (Green)سѵ- кԺѵԡ : Android 4.4.2- վ : MTK6572 Mediatek Dual-Core 1.2Ghz+ARM Mali 400MP2 GPU- ҿԡ : Mali-400- : 512MB DDR3- ˹¤㹢Ҵ (rom) : 8 GB- ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ  TY-M5? (Gold) 10. TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ TY-M5? (Gold)

Ҥ 1,788 ҷ ҡ 2,500 ҷ (Ѵ֧ 28%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
512MB DDR3Ҵ˹Ҩ : 7 ʴŷ´ 800x600 ԡ Product details of TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ TY-M5? (Gold) TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ TY-M5? (Gold)سѵ- кԺѵԡ : Android 4.4.2- վ : MTK6572 Mediatek Dual-Core 1.2Ghz+ARM Mali 400MP2 GPU- ҿԡ : Mali-400- : 512MB DDR3- ˹¤㹢Ҵ (rom) : 8 GB- ͧѺ˹¤¹͡Ẻ ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ  TY-M5? (Dark green) 11. TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ TY-M5? (Dark green)

Ҥ 1,788 ҷ ҡ 2,500 ҷ (Ѵ֧ 28%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
512MB DDR3Ҵ˹Ҩ : 7 ʴŷ´ 800x600 ԡ Product details of TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ TY-M5? (Dark green) TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ TY-M5? (Dark green)سѵ- кԺѵԡ : Android 4.4.2- վ : MTK6572 Mediatek Dual-Core 1.2Ghz+ARM Mali 400MP2 GPU- ҿԡ : Mali-400- : 512MB DDR3- ˹¤㹢Ҵ (rom) : 8 GB- ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ  TY-M5? (black) 12. TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ TY-M5? (black)

Ҥ 1,788 ҷ ҡ 2,500 ҷ (Ѵ֧ 28%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
512MB DDR3Ҵ˹Ҩ : 7 ʴŷ´ 800x600 ԡ Product details of TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ TY-M5? (black) TeleCorsa 1.2Ghz Dual-Core 3G 8GB Ͷ TY-M5? (black)سѵ- кԺѵԡ : Android 4.4.2- վ : MTK6572 Mediatek Dual-Core 1.2Ghz+ARM Mali 400MP2 GPU- ҿԡ : Mali-400- : 512MB DDR3- ˹¤㹢Ҵ (rom) : 8 GB- ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | Telecorsa TY012C 3G 2SIM 7 4GB (բ) 13. Telecorsa TY012C 3G 2SIM 7 4GB (բ)

Ҥ 1,925 ҷ ҡ 3,490 ҷ (Ѵ֧ 45%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ Telecorsa Tablet TY012C 3G 2SIM 7 4GB (White)GiftboxChragerUSBHeadset Telecorsa Tablet TY012C 3G 2SIM 7 4GB (White)سѵ- CPU: Boxchip A13 1.2 GHz- ҿԡ : Mali400 MHz- кԺѵԡ: Android 4.0 Icecream Sandwich- Ram: DDR3 512MB- ˹Ҩ: кŵԷѪ Ҵ 7 ʴŷ´ 800 x 480 ԡ- : 4 GB- ͧ: ͧ˹Ҥ´ 0.3 ҹԡ ͧѧ´ 1.3 ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | Telecorsa TY012C 3G 2SIM 7 4GB (մ) 14. Telecorsa TY012C 3G 2SIM 7 4GB (մ)

Ҥ 1,925 ҷ ҡ 3,490 ҷ (Ѵ֧ 45%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ Telecorsa Tablet TY012C 3G 2SIM 7 4GB (Black)GiftboxChragerUSBHeadset Telecorsa Tablet TY012C 3G 2SIM 7 4GB (Black)سѵ- CPU: Boxchip A13 1.2 GHz- ҿԡ : Mali400 MHz- кԺѵԡ: Android 4.0 Icecream Sandwich- Ram: DDR3 512MB- ˹Ҩ: кŵԷѪ Ҵ 7 ʴŷ´ 800 x 480 ԡ- : 4 GB- ͧ: ͧ˹Ҥ´ 0.3 ҹԡ ͧѧ´ 1.3 ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa TY012 (ͧ) 15. TeleCorsa TY012 (ͧ)

Ҥ 1,895 ҷ ҡ 3,490 ҷ (Ѵ֧ 46%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ TeleCorsaѾTY012 ( Yellow )USBAC3G dongle cable TeleCorsa Tablet TY012 8GB (Yellow)The TeleCorsa TY012, ö 2 (2 Sim Cards) ͢Ҵ 7 ҤҷءöҢͧ 觶ا˹Һҹس¨繵ͧ˹Specifications - кԺѵԡ Android 4.0 (Icecream Sandwich)- żŴ CPU Boxchip A13 1.2 GHz- Ҵ 512 MB- ˹Ҩ: TFT LCD ҧ 7 ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa TY012 (Silver) 16. TeleCorsa TY012 (Silver)

Ҥ 1,895 ҷ ҡ 3,490 ҷ (Ѵ֧ 46%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ TeleCorsa 2 Sim TY012 ( Silver )USBAC3G dongle cable TeleCorsa Tablet TY012 8GB (Silver)The TeleCorsa TY012, ö 2 (2 Sim Cards) ͢Ҵ 7 ҤҷءöҢͧ 觶ا˹Һҹس¨繵ͧ˹Specifications- кԺѵԡ Android 4.0 (Icecream Sandwich)- żŴ CPU Boxchip A13 1.2 GHz- Ҵ 512 MB- ˹Ҩ: TFT LCD ҧ 7 ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa TY012 () 17. TeleCorsa TY012 ()

Ҥ 1,895 ҷ ҡ 3,490 ҷ (Ѵ֧ 46%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ TeleCorsa Tablet ?TY012 ?(Orange)USBAC3G dongle cable TeleCorsa Tablet TY012 8GB (Orange)The TeleCorsa TY012, ö 2 (ѾCards) ͢Ҵ 7 ҤҷءöҢͧ 觶ا˹Һҹس¨繵ͧ˹Specifications- кԺѵԡ Android 4.0 (Icecream Sandwich)- żŴ CPU Boxchip A13 1.2 GHz- Ҵ 512 MB- ˹Ҩ: TFT LCD ҧ 7 ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa TY012 () 18. TeleCorsa TY012 ()

Ҥ 1,895 ҷ ҡ 3,490 ҷ (Ѵ֧ 46%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ TeleCorsa Tablet ?TY012 (Green)USBAC3G dongle cable TeleCorsa Tablet TY012 8GB (Green) The TeleCorsa TY012, ö 2 (2 Sim Cards) ͢Ҵ 7 ҤҷءöҢͧ 觶ا˹Һҹس¨繵ͧ˹Specifications- кԺѵԡ Android 4.0 (Icecream Sandwich)- żŴ CPU Boxchip A13 1.2 GHz- Ҵ 512 MB- ˹Ҩ: TFT LCD ҧ 7 ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa TY012 (մ) 19. TeleCorsa TY012 (մ)

Ҥ 1,898 ҷ ҡ 3,490 ҷ (Ѵ֧ 46%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ TeleCorsa Tablet ?TY012 8 GB?( Black )USBAC3G dongle cable TeleCorsa Tablet TY012 8 GB (Black)The TeleCorsa TY012, ö 2 (1 Sim Cards) ͢Ҵ 7 ҤҷءöҢͧ 觶ا˹Һҹس¨繵ͧ˹Specifications- кԺѵԡ Android 4.0 (Icecream Sandwich)- żŴ CPU Boxchip A13 1.2 GHz- Ҵ 512 MB- ˹Ҩ: TFT LCD ҧ 7 ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa TY012 (տ) 20. TeleCorsa TY012 (տ)

Ҥ 1,895 ҷ ҡ 3,490 ҷ (Ѵ֧ 46%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ TeleCorsa Tablet TY012?( Blue )USBAC3G dongle cable TeleCorsa Tablet TY012 8GB (տ) The TeleCorsa TY012, ö 2 (1 Sim Cards) ͢Ҵ 7 ҤҷءöҢͧ 觶ا˹Һҹس¨繵ͧ˹Specifications- кԺѵԡ Android 4.0 (Icecream Sandwich)- żŴ CPU Boxchip A13 1.2 GHz- Ҵ 512 MB- ˹Ҩ: TFT LCD ҧ 7 ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa TY012 (չԹ) 21. TeleCorsa TY012 (չԹ)

Ҥ 1,895 ҷ ҡ 3,490 ҷ (Ѵ֧ 46%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ TeleCorsa 2 Sim TY012 ( չԹ )USBAC3G dongle cable TeleCorsa Tablet TY012 8GB (չԹ) The TeleCorsa TY012, ö 2 (2 Sim Cards) ͢Ҵ 7 ҤҷءöҢͧ 觶ا˹Һҹس¨繵ͧ˹¢Ũ- кԺѵԡ Android 4.0 (Icecream Sandwich)- żŴ CPU Boxchip A13 1.2 GHz- Ҵ 512 MB- ˹Ҩ: TFT LCD ҧ 7 ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa Ѿ 2 TY012A (բ) 22. TeleCorsa Ѿ 2 TY012A (բ)

Ҥ 1,875 ҷ ҡ 3,490 ҷ (Ѵ֧ 46%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ TeleCorsa 2 Sim TY012 ( White )USBAC3G dongle cable TeleCorsa Tablet Phone 2 Sim TY012 ?8GB (White)?The TeleCorsa TY012, ö 2 (2 Sim Cards) ͢Ҵ 7 ҤҷءöҢͧ 觶ا˹Һҹس¨繵ͧ˹Specifications- кԺѵԡ Android 4.0 (Icecream Sandwich)- żŴ CPU Boxchip A13 1.2 GHz- Ҵ 512 MB- ˹Ҩ: TFT LCD ҧ 7 ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa Ѿ 2 TY012A - 8 GB (ͧ) 23. TeleCorsa Ѿ 2 TY012A - 8 GB (ͧ)

Ҥ 1,895 ҷ ҡ 3,490 ҷ (Ѵ֧ 46%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ TeleCorsa Tablet Phone 2 Sim TY012A - 8 GB (Yellow)USBAC3G dongle cable TeleCorsa Tablet Phone 2 Sim TY012A - 8 GB(Yellow)The TeleCorsa TY012, ö 2 (2 Sim Cards) ͢Ҵ 7 ҤҷءöҢͧ 觶ا˹Һҹس¨繵ͧ˹¢Ũ- кԺѵԡ Android 4.0 (Icecream Sandwich)- żŴ CPU Boxchip A13 1.2 GHz- Ҵ 512 MB- ˹Ҩ: ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa Ѿ 2 TY012A - 8 GB (ᴧ) 24. TeleCorsa Ѿ 2 TY012A - 8 GB (ᴧ)

Ҥ 1,895 ҷ ҡ 3,490 ҷ (Ѵ֧ 46%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ TeleCorsa Tablet Phone 2 Sim TY012A - 8 GB (Red)USBAC3G dongle cable TeleCorsa Tablet Phone 2 Sim TY012A - 8 GB (Red)The TeleCorsa TY012A, ö 2 (2 Sim Cards) ͢Ҵ 7 ҤҷءöҢͧ 觶ا˹Һҹس¨繵ͧ˹¢Ũ- кԺѵԡ Android 4.0 (Icecream Sandwich)- żŴ CPU Boxchip A13 1.2 GHz- Ҵ 512 MB- ˹Ҩ: TFT ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa Ѿ 2 TY012A - 8 GB (ժ) 25. TeleCorsa Ѿ 2 TY012A - 8 GB (ժ)

Ҥ 1,895 ҷ ҡ 3,490 ҷ (Ѵ֧ 46%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ TeleCorsa Tablet Phone 2 Sim TY012A - 8 GB (Pink)ѺСѹ 1 YearUSBAC3G dongle cable TeleCorsa Tablet Phone 2 Sim TY012A - 8 GB (Pink)The TeleCorsa TY012, ö 2 (2 Sim Cards) ͢Ҵ 7 ҤҷءöҢͧ 觶ا˹Һҹس¨繵ͧ˹¢Ũ- кԺѵԡ Android 4.0 (Icecream Sandwich)- żŴ CPU Boxchip A13 1.2 GHz- ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa Ѿ 2 TY012A - 8 GB () 26. TeleCorsa Ѿ 2 TY012A - 8 GB ()

Ҥ 1,895 ҷ ҡ 3,490 ҷ (Ѵ֧ 46%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ TeleCorsa Tablet Phone 2 Sim TY012A - 8 GB (Orange)ѺСѹ 1 YearUSBAC3G dongle cable TeleCorsa Tablet Phone 2 Sim? TY012A - 8 GB (Orange)The TeleCorsa TY012, ö 2 (2 Sim Cards) ͢Ҵ 7 ҤҷءöҢͧ 觶ا˹Һҹس¨繵ͧ˹¢Ũ- кԺѵԡ Android 4.0 (Icecream Sandwich)- żŴ CPU Boxchip A13 1.2 GHz- ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa Ѿ 2 TY012A - 8 GB () 27. TeleCorsa Ѿ 2 TY012A - 8 GB ()

Ҥ 1,895 ҷ ҡ 3,490 ҷ (Ѵ֧ 46%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ TeleCorsa Tablet Phone 2 Sim TY012A - 8 GB (Green)USBAC3G dongle cable TeleCorsa Tablet Phone 2 Sim TY012A - 8 GB (Green)The TeleCorsa TY012, ö 2 (2 Sim Cards) ͢Ҵ 7 ҤҷءöҢͧ 觶ا˹Һҹس¨繵ͧ˹¢Ũ- кԺѵԡ Android 4.0 (Icecream Sandwich)- żŴ CPU Boxchip A13 1.2 GHz- Ҵ 512 MB- ˹Ҩ: ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa Ѿ 2 TY012A - 8 GB (տ) 28. TeleCorsa Ѿ 2 TY012A - 8 GB (տ)

Ҥ 1,895 ҷ ҡ 3,490 ҷ (Ѵ֧ 46%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ TeleCorsa Tablet Phone 2 Sim TY012A - 8 GB (Blue)USBAC3G dongle cable TeleCorsa Tablet Phone 2 Sim TY012A - 8 GB (Blue)The TeleCorsa TY012, ö 2 (2 Sim Cards) ͢Ҵ 7 ҤҷءöҢͧ 觶ا˹Һҹس¨繵ͧ˹¢Ũ- кԺѵԡ Android 4.0 (Icecream Sandwich)- żŴ CPU Boxchip A13 1.2 GHz- Ҵ 512 MB- ˹Ҩ: TFT ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | Telecorsa 3G DualCore And4.2 2 7 4GB M5 - 29. Telecorsa 3G DualCore And4.2 2 7 4GB M5 -

Ҥ 2,049 ҷ ҡ 5,990 ҷ (Ѵ֧ 66%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ TELECorsa Tablet M5 3G 2SIM 7 4GB - White/BlueGiftboxChargerUSBHeadset Telecorsa 3G DualCore And4.2 2 7 4GB M5 - Blueسѵ- CPU: Boxchip Dual Core A23 1.5 GHz - ҿԡ : Mali400 MHz - кԺѵԡ: Android 4.2 Jelly Bean - Ram: DDR3 512MB - ˹Ҩ: кŵԷѪ Ҵ 7 ʴŷ´ 800 x 480 ԡ - : 4 GB - ͧ: ͧ˹Ҥ´ 0.3 ҹԡ ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | Telecorsa 3G DualCore And4.2 2 7 4GB M5 - բ 30. Telecorsa 3G DualCore And4.2 2 7 4GB M5 - բ

Ҥ 2,049 ҷ ҡ 5,990 ҷ (Ѵ֧ 66%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ TELECorsa Tablet M5 3G 2SIM 7 4GB - WhiteGiftboxChargerUSBHeadset Telecorsa 3G DualCore And4.2 2 7 4GB M5 - Whiteسѵ- CPU: Boxchip Dual Core A23 1.5 GHz - ҿԡ : Mali400 MHz - кԺѵԡ: Android 4.2 Jelly Bean - Ram: DDR3 512MB - ˹Ҩ: кŵԷѪ Ҵ 7 ʴŷ´ 800 x 480 ԡ - : 4 GB - ͧ: ͧ˹Ҥ´ 0.3 ҹԡ ͧѧ´ ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | Telecorsa 3G DualCore And4.2 2 7 4GB M5 - ᴧ 31. Telecorsa 3G DualCore And4.2 2 7 4GB M5 - ᴧ

Ҥ 2,198 ҷ ҡ 5,990 ҷ (Ѵ֧ 63%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ TELECorsa Tablet M5 3G 2SIM 7 4GB - RedGiftboxChargerUSBHeadset Telecorsa 3G DualCore And4.2 2 7 4GB M5 - Redسѵ- CPU: Boxchip Dual Core A23 1.5 GHz - ҿԡ : Mali400 MHz - кԺѵԡ: Android 4.2 Jelly Bean - Ram: DDR3 512MB - ˹Ҩ: кŵԷѪ Ҵ 7 ʴŷ´ 800 x 480 ԡ - : 4 GB - ͧ: ͧ˹Ҥ´ 0.3 ҹԡ ͧѧ´ 1.3 ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | Telecorsa 3G DualCore And4.2 2 7 4GB M5 - 32. Telecorsa 3G DualCore And4.2 2 7 4GB M5 -

Ҥ 2,198 ҷ ҡ 5,990 ҷ (Ѵ֧ 63%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ TELECorsa Tablet M5 3G 2SIM 7 4GB (Grey)GiftboxChargerUSBHeadset Telecorsa 3G DualCore And4.2 2 7 4GB M5 - Greyسѵ- CPU: Boxchip Dual Core A23 1.5 GHz - ҿԡ : Mali400 MHz - кԺѵԡ: Android 4.2 Jelly Bean - Ram: DDR3 512MB - ˹Ҩ: кŵԷѪ Ҵ 7 ʴŷ´ 800 x 480 ԡ - : 4 GB - ͧ: ͧ˹Ҥ´ 0.3 ҹԡ ͧѧ´ ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | Telecorsa 3G DualCore And4.2 2 7 4GB M5 - ͧ 33. Telecorsa 3G DualCore And4.2 2 7 4GB M5 - ͧ

Ҥ 2,198 ҷ ҡ 5,990 ҷ (Ѵ֧ 63%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ 1 x Telecorsa Tablet M5 3G 2SIM 7 4GB (Black/Gold)1 x Giftbox1 x Chrager1 x USB1 x Headset Telecorsa 3G DualCore And4.2 2 7 4GB M5 - Goldسѵ- CPU: Boxchip Dual Core A23 1.5 GHz - ҿԡ : Mali400 MHz - кԺѵԡ: Android 4.2 Jelly Bean - Ram: DDR3 512MB - ˹Ҩ: кŵԷѪ Ҵ 7 ʴŷ´ 800 x 480 ԡ - : 4 GB - ͧ: ͧ˹Ҥ´ 0.3 ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | Telecorsa QuadCore 3G 4GB J111 Ǿʺ - բ (ժͧ˹ѧ SmartCover) 34. Telecorsa QuadCore 3G 4GB J111 Ǿʺ - բ (ժͧ˹ѧ SmartCover)

Ҥ 3,555 ҷ ҡ 5,990 ҷ (Ѵ֧ 41%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Mobiles
Թ㹡ͧ Telecorsa Jupiter J111 3G - White USB͡ Smart Cover˪촿ѹٿѧ Telecorsa QuadCore 3G 4GB Jupiter J111 - White (ժͧ˹ѧ SmartCover)سѵҡسѧͧ෤Ҥ Lazada ʹͶҤһѴ ҹҧ?Telecorsa QuadCore 3G 4GB Jupiter J111 - White (ժͧ˹ѧ SmartCover)?ѹʴⴹ㨤س˹ Wi-Fi ء ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | Telecorsa QuadCore 3G 4GB 蹨ٻ J111 - (ժͧ˹ѧ SmartCover) 35. Telecorsa QuadCore 3G 4GB 蹨ٻ J111 - (ժͧ˹ѧ SmartCover)

Ҥ 3,555 ҷ ҡ 5,990 ҷ (Ѵ֧ 41%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Mobiles
Թ㹡ͧ Telecorsa Jupiter J111 3G (Pink) USB͡ Smart Cover˪촿ѹٿѧ Telecorsa QuadCore 3G 4GB Jupiter J111 - Pink (ժͧ˹ѧ SmartCover)سѵҡسѧͧ෤Ҥ Lazada ʹͶҤһѴ ҹҧ?Telecorsa QuadCore 3G 4GB Jupiter J111 - Pink (ժͧ˹ѧ SmartCover)?ѹʴⴹ㨤س˹ Wi-Fi ء ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | Telecorsa QuadCore 3G 4GB 蹨ٻ J111 - (ժͧ˹ѧ SmartCover) 36. Telecorsa QuadCore 3G 4GB 蹨ٻ J111 - (ժͧ˹ѧ SmartCover)

Ҥ 3,555 ҷ ҡ 5,990 ҷ (Ѵ֧ 41%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Mobiles
Թ㹡ͧ Telecorsa Jupiter J111 3G (Black) USB͡ Smart Cover˪촿ѹٿѧ Telecorsa QuadCore 3G 4GB Jupiter J111 - Black (ժͧ˹ѧ SmartCover)سѵҡسѧͧ෤Ҥ Lazada ʹͶҤһѴ ҹҧ?Telecorsa QuadCore 3G 4GB Jupiter J111 - Black (ժͧ˹ѧ SmartCover)?ѹʴⴹ㨤س˹ Wi-Fi ء ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | Telecorsa 蹨ٻ J116 3G - բ (ժͧ˹ѧ SmartCover) 37. Telecorsa 蹨ٻ J116 3G - բ (ժͧ˹ѧ SmartCover)

Ҥ 3,625 ҷ ҡ 5,990 ҷ (Ѵ֧ 39%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Mobiles
Թ㹡ͧ Telecorsa Jupiter J116 3G (White) USB͡ Smart Cover˪촿ѹٿѧ Telecorsa Jupiter J116 3G (White)´Թҡسѧͧ෤Ҥ ͶҤһѴ ҹҧ Tele Corsa J116 ѹʴⴹ㨤س˹ Wi-Fi ء дǡ觡Ҵ¾ mini USB ѧö˹¤ 32 GB ʺ Եؤ Ҷ֧Ẻᾧ ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | Telecorsa 蹨ٻ J116 3G - (ժͧ˹ѧ SmartCover) 38. Telecorsa 蹨ٻ J116 3G - (ժͧ˹ѧ SmartCover)

Ҥ 3,625 ҷ ҡ 5,990 ҷ (Ѵ֧ 39%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
к 3G öء»żŴ Quad-Core 1.0GHzͧѺ GPS, Bluetooth, 3G Թ㹡ͧ Telecorsa Jupiter J116 3G (Black) USB͡ Smart Cover˪촿ѹٿѧ Telecorsa Jupiter J116 3G - Black (ժͧ˹ѧ SmartCover)سѵҡسѧͧ෤Ҥ ͶҤһѴ ҹҧ?Tele Corsa J116?ѹʴⴹ㨤س˹ Wi-Fi ء ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa DualCore 3G And4.2 Ǿʺ J114 (բ) 39. TeleCorsa DualCore 3G And4.2 Ǿʺ J114 (բ)

Ҥ 2,689 ҷ ҡ 4,990 ҷ (Ѵ֧ 46%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Mobiles
Թ㹡ͧ TeleCorsa DualCore 3G And4.2 Jupiter J114 (White)USB Cable USBCharger ǪôSurround sound Headphone ٿѧPhone Case ͡ͶProtective film TeleCorsa DualCore 3G And4.2 Jupiter J114 (White)سѵ- кԺѵԡ Android 4.2.2 (Jelly Bean)- żŴ MTK6572 CPU ARM Cortex-A7 (1.30GHz x2) Dual Cores - Ҵ 512MB- ˹¤ͧ 4GB (OS-2.8GB, Free 1.2GB)- Operation Frequency ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa Andriod 4 Ǿʺ J112 (ᴧ) 40. TeleCorsa Andriod 4 Ǿʺ J112 (ᴧ)

Ҥ 1,445 ҷ ҡ 3,990 ҷ (Ѵ֧ 64%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Mobiles
Թ㹡ͧ TeleCorsa Andriod 4 Jupiter J112 (Red)Mini Usb͡Ͷٿѧ TeleCorsa Andriod 4 Jupiter J112 (Red)Specification- кԺѵԡ Android 4.0 (Icecream Sandwich) - żŴ˹ CPU SC6820 1.0 GHz- Ҵ: 256MB- ˹¤ͧ: 512MB- GSM: 850/900/1800/1900- 2 Dual Standy- ˹Ҩ: TFT LCD ҧ 4.0 ´ 480 X 800- Touch screen Multitouch CTP- ͧ: ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa Andriod 4 Ǿʺ J112 () 41. TeleCorsa Andriod 4 Ǿʺ J112 ()

Ҥ 1,445 ҷ ҡ 3,990 ҷ (Ѵ֧ 64%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Mobiles
Թ㹡ͧ TeleCorsa Andriod 4 Jupiter J112 (Green)Mini Usb͡Ͷٿѧ TeleCorsa Andriod 4 Jupiter J112 (Green)Specification- кԺѵԡ Android 4.0 (Icecream Sandwich) - żŴ˹ CPU SC6820 1.0 GHz- Ҵ: 256MB- ˹¤ͧ: 512MB- GSM: 850/900/1800/1900- 2 Dual Standy- ˹Ҩ: TFT LCD ҧ 4.0 ´ 480 X 800- Touch screen Multitouch CTP- ͧ: ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa Andriod 4 Ǿʺ J112 (տ) 42. TeleCorsa Andriod 4 Ǿʺ J112 (տ)

Ҥ 1,445 ҷ ҡ 3,990 ҷ (Ѵ֧ 64%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Mobiles
Թ㹡ͧ TeleCorsa Andriod 4 Jupiter J112 (Blue)Mini Usb͡Ͷٿѧ TeleCorsa Andriod 4 Jupiter J112 (Blue)Specification- кԺѵԡ Android 4.0 (Icecream Sandwich) - żŴ˹ CPU SC6820 1.0 GHz- Ҵ: 256MB- ˹¤ͧ: 512MB- GSM: 850/900/1800/1900- 2 Dual Standy- ˹Ҩ: TFT LCD ҧ 4.0 ´ 480X800- Touch screen Multitouch CTP- ͧ: ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa Andriod 4 Ǿʺ J112 (մ) 43. TeleCorsa Andriod 4 Ǿʺ J112 (մ)

Ҥ 1,445 ҷ ҡ 3,990 ҷ (Ѵ֧ 64%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Mobiles
Թ㹡ͧ TeleCorsa Andriod 4 Jupiter J112 (Black)Mini USBẵ͡Ͷٿѧ TeleCorsa Andriod 4 Jupiter J112 (Black)´Թ- кԺѵԡ Android 4.0 (Icecream Sandwich)- żŴ˹ CPU SC6820 1.0 GHz- Ҵ: 256MB- ˹¤ͧ: 512MB- GSM: 850/900/1800/1900- 2 Dual Standy- ˹Ҩ: TFT LCD ҧ 4.0 ´ 480X800- Touch screen Multitouch CTP- ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa A13A DualCore 1.5Ghz And4.4 Էᤷ - տ 44. TeleCorsa A13A DualCore 1.5Ghz And4.4 Էᤷ - տ

Ҥ 1,328 ҷ ҡ 1,699 ҷ (Ѵ֧ 22%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ TeleCorsa A13A DualCore 1.5Ghz And4.4 Kitkat Tablet - տGiftboxChragerUSB3G Dongle TeleCorsa A13A DualCore 1.5Ghz And4.4 Kitkat Tablet - տҡسѧͧ෤Ҥ ҹҧ TeleCorsa A23 DualCore Tablet (ժ) ա˹觷ҧ͡ѹʴⴹ㨤س˹ Wi-Fi ء дǡ觡Ҵ¾ mini USB ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa A13A DualCore 1.5Ghz And4.4 Էᤷ - ժ 45. TeleCorsa A13A DualCore 1.5Ghz And4.4 Էᤷ - ժ

Ҥ 1,328 ҷ ҡ 1,699 ҷ (Ѵ֧ 22%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ TeleCorsa A13A DualCore 1.5Ghz And4.4 Kitkat Tablet - ժGiftboxChragerUSB3G Dongle TeleCorsa A13A DualCore 1.5Ghz And4.4 Kitkat Tablet - ժҡسѧͧ෤Ҥ ҹҧ TeleCorsa A23 DualCore Tablet (ժ) ա˹觷ҧ͡ѹʴⴹ㨤س˹ Wi-Fi ء дǡ觡Ҵ¾ mini USB ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa A13A DualCore 1.5Ghz And4.4 Էᤷ (բ) 46. TeleCorsa A13A DualCore 1.5Ghz And4.4 Էᤷ (բ)

Ҥ 1,328 ҷ ҡ 1,699 ҷ (Ѵ֧ 22%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ TeleCorsa A13A DualCore 1.5Ghz And4.4 Kitkat Tablet (ͧ)GiftboxChragerUSB3G Dongle TeleCorsa A13A DualCore 1.5Ghz And4.4 Kitkat Tablet (բ)ҡسѧͧ෤Ҥ ҹҧ TeleCorsa A23 DualCore Tablet (ͧ) ա˹觷ҧ͡ѹʴⴹ㨤س˹ Wi-Fi ء дǡ觡Ҵ¾ mini USB ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa A13A DualCore 1.5Ghz And4.4 Էᤷ (ͧ) 47. TeleCorsa A13A DualCore 1.5Ghz And4.4 Էᤷ (ͧ)

Ҥ 1,328 ҷ ҡ 1,699 ҷ (Ѵ֧ 22%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ TeleCorsa A13A DualCore 1.5Ghz And4.4 Kitkat Tablet (ͧ)GiftboxChragerUSB TeleCorsa A13A DualCore 1.5Ghz And4.4 Kitkat Tablet (ͧ)ҡسѧͧ෤Ҥ ҹҧ TeleCorsa A23 DualCore Tablet (ͧ) ա˹觷ҧ͡ѹʴⴹ㨤س˹ Wi-Fi ء дǡ觡Ҵ¾ mini USB ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | TeleCorsa 7 T15 (շͧ) 48. TeleCorsa 7 T15 (շͧ)

Ҥ 1,895 ҷ ҡ 3,490 ҷ (Ѵ֧ 46%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ TeleCorsa? 7 (շͧ)ChargerUSBHeadset TeleCorsa 7 (շͧ)ͧšẺͺࢵ... ҹ˹Ҩ͢Ҵ 7 ! TeleCorsa TY-T15 سѾവҧǴ Ҩš Ź ˹ҷѾͶ ª֧ͧ 2 觡ҡѺк Analog TV öѺͧôͧسʹ ҨѭҳѾ!Ũ- ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | Telecorsa 7 T15 (տ) 49. Telecorsa 7 T15 (տ)

Ҥ 1,895 ҷ ҡ 3,490 ҷ (Ѵ֧ 46%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ Telecorsa 7 T15 (տ)ChargerUSBHeadset Telecorsa 7 T15 (տ)ͧšẺͺࢵ... ҹ˹Ҩ͢Ҵ 7 ! TeleCorsa TY-T15 سѾവҧǴ Ҩš Ź ˹ҷѾͶ ª֧ͧ 2 觡ҡѺк Analog TV öѺͧôͧسʹ ...


⿹ҤҶ١ Telecorsa | Telecorsa 7 T15 (ժ) 50. Telecorsa 7 T15 (ժ)

Ҥ 1,895 ҷ ҡ 3,490 ҷ (Ѵ֧ 46%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ Telecorsa / Tablets
Թ㹡ͧ Telecorsa ?7?T15 (ժ)ChargerUSBHeadset Telecorsa ?7?T15 (ժ)ͧšẺͺࢵ... ҹ˹Ҩ͢Ҵ 7 ! TeleCorsa TY-T15 سѾവҧǴ Ҩš Ź ˹ҷѾͶ ª֧ͧ 2 觡ҡѺк Analog TV öѺͧôͧسʹ ...

⿹ҤҶ١


ʧǹԢԷ 2013-2017 ҾԹҺҧǹԢԷͧѷ ҫҴ
㴤Ѵ͡ ͹͹Ѻ͹حҵ