⿹ҤҶ١
⿹ҤҶ١

⿹ҤҶ١ SKG

  ˹ : 1  [Page 1 of 1]

⿹ҤҶ١ SKG | SKG Modern S1 8GB (մ) 1. SKG Modern S1 8GB (մ)

Ҥ 3,890 ҷ ҡ 4,990 ҷ (Ѵ֧ 22%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ SKG / Mobiles
2 ˹Ҩ QHD 5.5 к 3Gͧѧ 8.0 Mega ˹ 2.0 MegaCpu MTK6582 1.3 Ghz Rom:8Gb Ram:1GbAndroid 4.4.2 Product details of SKG Modern S1 8GB (մ) SKG Modern S1 8GB (մ) ͶҤ ͧ SKG Mobile Thailand ҹ Modern S1 ẺͶ⿹ к3G ʡչ к Android ǧ Ram 1 Gb ѧ蹤úѹ 2 ˹Ҩ QHD 5.5 к 3Gͧѧ 8.0 Mega ˹ 2.0 MegaCpu MTK6582 1.3 Ghz ...


⿹ҤҶ١ SKG | SKG Modern S1 8GB (բ) 2. SKG Modern S1 8GB (բ)

Ҥ 3,890 ҷ ҡ 4,990 ҷ (Ѵ֧ 22%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ SKG / Mobiles
2 ˹Ҩ QHD 5.5 к 3Gͧѧ 8.0 Mega ˹ 2.0 MegaCpu MTK6582 1.3 Ghz Rom:8Gb Ram:1GbAndroid 4.4.2 Product details of SKG Modern S1 8GB (բ) SKG Modern S1 ?8GB (բ)ͶҤ ͧ SKG Mobile Thailand ҹ Modern S1 A ẺͶ⿹ к 3G ʡչ к Android ǧ Ram 1 Gb ѧ蹤úѹ 2 ˹Ҩ QHD 5.5 к 3Gͧѧ 8.0 Mega ˹ 2.0 MegaCpu MTK6582 1.3 Ghz ...


⿹ҤҶ١ SKG | SKG AD-558 4GB (մ) 3. SKG AD-558 4GB (մ)

Ҥ 2,250 ҷ ҡ 3,899 ҷ (Ѵ֧ 42%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ SKG / Mobiles
2 ˹Ҩ QHD 5.0 к 3GͧѺ ˹-ѧ 8.0 MegaCpu MTK6572 1.2 Ghz Rom:4Gb Ram:512Android 4.4.2 Product details of SKG AD-558 4GB (մ) SKG AD-558 4GB (մ)?ͶҤ ͧ SKG Mobile Thailand ҹ AD-558 ẺͶ⿹ к3G ʡչ к Android ǧ ѧ蹤úѹ?سѵ?- 2 ˹Ҩ QHD 5.0 к 3G?- ͧع ˹-ѧ 8.0 Mega?- Cpu MTK6572 1.2 Ghz Rom:4Gb ...


⿹ҤҶ١ SKG | SKG AD-558 4GB (շͧ) 4. SKG AD-558 4GB (շͧ)

Ҥ 2,250 ҷ ҡ 3,899 ҷ (Ѵ֧ 42%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ SKG / Mobiles
2 ˹Ҩ QHD 5.0 к 3GͧѺ ˹-ѧ 8.0 MegaCpu MTK6572 1.2 Ghz Rom:4Gb Ram:512Android 4.4.2 Product details of SKG AD-558 4GB (շͧ) SKG AD-558 4GB (շͧ) ͶҤ ͧ SKG Mobile Thailand ҹ AD-558 ẺͶ⿹ к 3G ʡչ к Android ǧ ѧ蹤úѹ سѵ - 2 ˹Ҩ QHD 5.0 к 3G - ͧع ˹-ѧ 8.0 Mega - Cpu MTK6572 1.2 ...


⿹ҤҶ١ SKG | SKG AD-555 C 4GB (շͧ) 5. SKG AD-555 C 4GB (շͧ)

Ҥ 3,999 ҷ
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ SKG / Mobiles
2 ˹Ҩ QHD 5.5 к 3GͧѺ ˹-ѧ 5.0 MegaCpu MTK6572 1.2 Ghz Rom:4Gb Ram:512Android 4.4.2 Product details of SKG AD-555 C 4GB (շͧ) SKG AD-555 C 4GB (շͧ)ͶҤ SKG Mobile Thailand ҹ AD-555 C ẺͶ⿹ к3G ʡչ к Android ǧ Ram 1 Gb ѧ蹤úѹ 2 ˹Ҩ QHD 5.5 к 3GͧѺ ˹-ѧ 5.0 MegaCpu MTK6572 1.2 Ghz Rom:4Gb ...


⿹ҤҶ١ SKG | SKG AD-555 C 4GB (մ) 6. SKG AD-555 C 4GB (մ)

Ҥ 2,690 ҷ ҡ 3,999 ҷ (Ѵ֧ 33%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ SKG / Mobiles
2 ˹Ҩ QHD 5.5 к 3GͧѺ ˹-ѧ 5.0 MegaCpu MTK6572 1.2 Ghz Rom:4Gb Ram:512Android 4.4.2 Product details of SKG AD-555 C 4GB (մ) SKG AD-555 C 4GB (մ) ͶҤ SKG Mobile Thailand ҹ AD-555 C ẺͶ⿹ к3G ʡչ к Android ǧ Ram 1 Gb ѧ蹤úѹ 2 ˹Ҩ QHD 5.5 к 3GͧѺ ˹-ѧ 5.0 MegaCpu MTK6572 1.2 Ghz Rom:4Gb ...


⿹ҤҶ١ SKG | SKG AD-555 C 4GB (Թ) 7. SKG AD-555 C 4GB (Թ)

Ҥ 3,999 ҷ
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ SKG / Mobiles
2 ˹Ҩ QHD 5.5 к 3GͧѺ ˹-ѧ 5.0 MegaCpu MTK6572 1.2 Ghz Rom:4Gb Ram:512Android 4.4.2 Product details of SKG AD-555 C 4GB (Թ) SKG AD-555 C 4GB (Թ) ͶҤ SKG Mobile Thailand ҹ AD-555 C ẺͶ⿹ к3G ʡչ к Android ǧ Ram 1 Gb ѧ蹤úѹ 2 ˹Ҩ QHD 5.5 к 3GͧѺ ˹-ѧ 5.0 MegaCpu MTK6572 1.2 Ghz Rom:4Gb ...


⿹ҤҶ١ SKG | SKG AD-555 4GB (բ) 8. SKG AD-555 4GB (բ)

Ҥ 2,490 ҷ ҡ 3,499 ҷ (Ѵ֧ 29%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ SKG / Mobiles
2 ˹Ҩ QHD 5.5 к 3GͧѺ ˹-ѧ 5.0 MegaCpu MTK6572 1.2 Ghz Rom:4Gb Ram:512Android 4.4.2 Product details of SKG AD-555 4GB (բ) SKG AD-555 4GB (բ) ͶҤ SKG Mobile Thailand ҹ AD-555 ?ẺͶ⿹ к3G ʡչ к Android ǧ Ram 1 Gb ѧ蹤úѹ 2 ˹Ҩ QHD 5.5 к 3GͧѺ ˹-ѧ 5.0 MegaCpu MTK6572 1.2 Ghz Rom:4Gb ...


⿹ҤҶ١ SKG | SKG AD-555 4GB (շͧ) 9. SKG AD-555 4GB (շͧ)

Ҥ 2,490 ҷ ҡ 3,499 ҷ (Ѵ֧ 29%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ SKG / Mobiles
2 ˹Ҩ QHD 5.5 к 3GͧѺ ˹-ѧ 5.0 MegaCpu MTK6572 1.2 Ghz Rom:4Gb Ram:512Android 4.4.2 Product details of SKG AD-555 4GB (շͧ) SKG AD-555 ?4GB (շͧ)ͶҤ SKG Mobile Thailand ҹ AD-555 ẺͶ⿹ к3G ʡչ к Android ǧ Ram 1 Gb ѧ蹤úѹ 2 ˹Ҩ QHD 5.5 к 3GͧѺ ˹-ѧ 5.0 MegaCpu MTK6572 1.2 Ghz Rom:4Gb ...


⿹ҤҶ١ SKG | SKG AD-555  4GB (Թ) 10. SKG AD-555 4GB (Թ)

Ҥ 2,490 ҷ ҡ 3,499 ҷ (Ѵ֧ 29%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ SKG / Mobiles
2 ˹Ҩ QHD 5.5 к 3GͧѺ ˹-ѧ 5.0 MegaCpu MTK6572 1.2 Ghz Rom:4Gb Ram:512Android 4.4.2 Product details of SKG AD-555 4GB (Թ) SKG AD-555 ?4GB (Թ) ͶҤ SKG Mobile Thailand ҹ AD-555 ?ẺͶ⿹ к 3G ʡչ к Android ǧ Ram 1 Gb ѧ蹤úѹ 2 ˹Ҩ QHD 5.5 к 3GͧѺ ˹-ѧ 5.0 MegaCpu MTK6572 1.2 Ghz Rom:4Gb ...


⿹ҤҶ١ SKG | SKG AD-555  4GB (մ) 11. SKG AD-555 4GB (մ)

Ҥ 2,490 ҷ ҡ 3,499 ҷ (Ѵ֧ 29%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ SKG / Mobiles
2 ˹Ҩ QHD 5.5 к 3GͧѺ ˹-ѧ 5.0 MegaCpu MTK6572 1.2 Ghz Rom:4Gb Ram:512Android 4.4.2 Product details of SKG AD-555 4GB (մ) SKG AD-555 ?4GB (մ) ͶҤ SKG Mobile Thailand ҹ AD-555 ?ẺͶ⿹ к3G ʡչ к Android ǧ Ram 1 Gb ѧ蹤úѹ 2 ˹Ҩ QHD 5.5 к 3GͧѺ ˹-ѧ 5.0 MegaCpu MTK6572 1.2 Ghz Rom:4Gb ...


⿹ҤҶ١ SKG | SKG S-223 - ͧ Furby 12. SKG S-223 - ͧ Furby

Ҥ 1,990 ҷ ҡ 2,500 ҷ (Ѵ֧ 20%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ SKG / Mobiles
2 ˹Ҩ 2.4 ͧѺŧ MP3/MP4ͧ 0.3 ҹԡ Թ㹡ͧ SKG S-223 - Two Simcard FurbyªẵSmall talkBatterry 1200mAh͡ҹѺСѹԹ SKG S-223 - Two Simcard Furby Ͷ 2 Simcard ҾѺѧ蹵ҧҡ·зԵͧس¡ҷ ¢ҴзѴ µ͡þ سѵ ҤSKG S-223 - Two Simcard Furby ...


⿹ҤҶ١ SKG | SKG Dual Sim 3.5 WIFI N-48 (ժ) 13. SKG Dual Sim 3.5 WIFI N-48 (ժ)

Ҥ 2,290 ҷ ҡ 3,800 ҷ (Ѵ֧ 40%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ SKG / Mobiles
2 ˹Ҩ 3.5"ͧѺ WifiAndroid 4.2.2ͧѺ Micro SD Card 16 Max Թ㹡ͧ N-48 ժªẵSmall talk ,USBBatterry 1200 mAh͡ѺСѹԹ SKG Dual Sim 3.5 WIFI N-48 (Pink)Ũ- ˹Ҩ͢Ҵ 3.5 - ö 2 - к Touch Screen Wifi , Android 4.2.2- տѧ Bluetooth ͧѺ MP3/MP4 - ´ͧѧ 2 ҹԡ ͧ˹ ...


⿹ҤҶ١ SKG | SKG Dual Sim 3.5 WIFI N-48 (տ) 14. SKG Dual Sim 3.5 WIFI N-48 (տ)

Ҥ 2,290 ҷ ҡ 3,800 ҷ (Ѵ֧ 40%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ SKG / Mobiles
2 ˹Ҩ 3.5"ͧѺ WifiAndroid 4.2.2ͧѺ Micro SD Card 16 Max Թ㹡ͧ N-48 տªẵSmall talk ,USBBatterry 1200 mAh͡ѺСѹԹ SKG Dual Sim 3.5 WIFI N-48 (Blue)Ũ- ˹Ҩ͢Ҵ 3.5 - ö 2 - к Touch Screen Wifi , Android 4.2.2- տѧ Bluetooth ͧѺ MP3/MP4 - ´ͧѧ 2 ҹԡ ͧ˹ ...


⿹ҤҶ١ SKG | SKG Dual Sim 3.5 WIFI N-48 (մ) 15. SKG Dual Sim 3.5 WIFI N-48 (մ)

Ҥ 2,290 ҷ ҡ 3,800 ҷ (Ѵ֧ 40%)
ǴԹ : Mobiles & Tablets / ⿹ҤҶ١ SKG / Mobiles
2 ˹Ҩ 3.5"ͧѺ WifiAndroid 4.2.2ͧѺ Micro SD Card 16 Max Թ㹡ͧ N-48 մªẵSmall talk ,USBBatterry 1200 mAh͡ѺСѹԹ SKG Dual Sim 3.5 WIFI N-48 (Black)Ũ- ˹Ҩ͢Ҵ 3.5 - ö 2 - к Touch Screen Wifi , Android 4.2.2- տѧ Bluetooth ͧѺ MP3/MP4 - ´ͧѧ 2 ҹԡ ͧ˹ ...

⿹ҤҶ١


ʧǹԢԷ 2013-2017 ҾԹҺҧǹԢԷͧѷ ҫҴ
㴤Ѵ͡ ͹͹Ѻ͹حҵ